Nymo / News / Tekla

 

AS Nymo velger Tekla Structures som sitt 3D modellering og detaljeringsverktøy for sine stålkonstruksjoner.

AS Nymo velger Tekla Structures som sitt 3D modellering og detaljeringsverktøy for sine stålkonstruksjoner.

Etter lengre evaluering har vi valgt Tekla Structures som beste løsning for 3D modellering og detaljering hos AS Nymo. AS Nymo vil benytte Tekla Structures som et komplement til plant design verktøyet E3D fra AVEVA, sier senior purchaser, Lars Hem og senior engineer layout, Torfinn Kvalsvik. Vi er i en prosess med utvidet digitalisering av alle vår interne prosesser som gjør det viktig at vi kan ha en kontinuerlig dataflyt gjennom bedriften. Som EPC leverandør har vi med valg av verktøy hatt et særlig fokus på verktøy som styrker oss i fabrikasjonsfasen. Det er mange samtidige prosesser i fabrikasjonsfasen, vi ser veien for oss er å knytte sammen prosessene for å skape best mulig oversikt, støtte til beslutningsprosesser og ikke minst effektiv fabrikasjon. Dette gir oss mulighet for 4D planlegging som koples opp mot rapportert status gjennom hele fabrikasjonsløpet.

AS Nymo is a full-service engineering, procurement and construction company within the oil & gas and process industry. Nymo offers total solutions to customers and has earned confidence for versatility, reliability, quality service, timely delivery, good project management and commitment to HSE excellence. http://www.nymo.no

Since 1986, EDRMedeso has provided the market with leading tools for product simulation and BIM. As a complete partner, we also offer support, training and consulting services for these tools. The goal is to enable our customers to always get out the most of their software – this will lead to better products and buildings. http://edrmedeso.com/

 

© 2010 AS Nymo. All rights reserved

| Design by Innoventi | CMS by Dynamic Web