Deadline:
Innen 01.03.2020

DIMENSJONSKONTROLLØR / QC-KOORDINATOR I PROSJEKT

DIMENSJONSKONTROLLØR / QC-KOORDINATOR I PROSJEKT
AS Nymo er en godt etablert bedrift i JJ Uglandselskapene med hovedkontor i Grimstad.
Vi har i senere år satset tungt på innovasjon og har skapt et fremtidsrettet arbeidsmiljø. Vi har utviklet en digital integrert prosjektgjennomføringsmodell, automatisert vår produksjonslinje og har ambisjoner om å utvikle oss videre, også innen nye spennende markedsområder.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • 5+ års relevant erfaring med dimensjonskontroll og inspeksjon
  • Gode evner til å tolke tekniske tegninger, spesifikasjon og underlag mht. toleranser og krav
  • Forståelse av GD&T og GPS, praktisk erfaring med bruk av dimensjonskontroll målenheter og tolkning av resultater
  • Kjennskap til ulike former for måleutstyr (inkludert totalstasjon, lasertracker mm)
  • Kjennskap til bruk av målesoftware med bruk 3d modell for rapportering og evaluering av resultat
  • God kjennskap med CAD systemer og 3d modeller
  • Gode dataferdigheter
  • Sterk evne til planlegging og utførelse av prosjektarbeid
  • Har en positiv innstilling, selvmotivert, proaktiv og god læreevne
Beskrivelse av stillingen

Analysere og forstå prosjektkrav og tegningsunderlag fra kunde mht. dimensjonskontroll.
Forberede og planlegge gjennomføring av dimensjonskontroll i prosjekt.  
Utføre målinger/evaluering i fabrikasjonsfase for å ivareta aktuelle krav og standarder.
Utvikle og implementere interne prosedyrer for dimensjonskontroll i prosjektgjennomføring, bidra til kontinuerlig forbedring av disse. Bidra til å utvikle og forbedre digital flyt i prosjektgjennomføringsmodell.
Utføre praktiske målinger med valgt utstyr, koordinere fremdrift med utførende fabrikasjonspersonell, evaluere og rapportere resultat. Støtte fabrikasjonsprosessen med tiltak for å håndtere utfordringer underveis.
Bruke dimensjonskontroll software/analysedel for å holde kontroll på fremdrift og utarbeide profesjonelle dimensjonskontrollrapporter til kunde. Delta i kundemøter for å bistå med oppnåelse kvalitetsmål og godkjente resultater. Innhente eventuelle sertifikater godkjennelse fra tredjepart.
Rapportere avvik og bistå i eventuell avvikshåndtering.
Korrigere feilaktige fremgangsmåter og bidra aktivt til at sluttresultat og korrigerende aksjoner møter kundens krav og aktuelle standarder.
Bistå underleverandører til å forstå og møte prosjektkrav mht. rapportering og kvalitet innen dimensjonskontroll.
Påse at gjeldende krav til sikkerhet, kvalitet og miljø til enhver tid blir fulgt.
Utføre øvrige oppgaver etter avtale med avdelingsleder.

Skriftlig søknad skal du sende til apply@nymo.no og den må inneholde:
• Oppdatert CV og vitnemål
• Relevante attester