Deadline:
Søknadsfrist snarest

LEDER, FORRETNINGSUTVIKLING SALG OG MARKED

Vil du være med å videreutvikle Nymo sine eksisterende markeder og sammen med oss bygge nye-og fremtidsrettede forretningsmuligheter?
Som leder for forretningsutvikling, salg og marked får du en sentral lederposisjon i Nymo. Stillingen har ansvar for å forbedre våre salgs- og markedsføringsprosesser og sørge for at vi som selskap posisjonerer oss på en god måte i eksisterende og nye markeder.  
Vi ønsker at kandidater melder sin interesse snarest og vi vil gå i dialog med kandidater fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Inneha overordnet ansvar for utvikling og gjennomføring av bedriftens markedsføringsstrategi i et lokalt, nasjonalt og globalt marked
 • Videreutvikle vår posisjon innen våre kjerneområder mot eksisterende og nye kunder
 • Jobbe strategisk med forretningsutvikling og lede arbeidet med å etablere Nymo i nye markeder
 • Bygge allianser med eksisterende og potensielt nye samarbeidspartnere for å oppnå strategiske målsetninger
 • Delta i videreutviklingen av Nymos overordnede strategi
 • Lede/delta i anbudsarbeid, forhandlinger og kontraktsinngåelse
 • Overordnet ansvar for markedsføring, webside, messer, leverandørdatabaser med mer
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen tekniske eller merkantile fagområder
 • Relevant operativ erfaring fra forretningsutvikling, marked- og salgsarbeid innen komplekse tekniske prosjekter / leveranser 
 • Ønskelig med ledererfaring fra relevante fagområder
 • Ønskelig med erfaring fra industri som opererer med internasjonale sluttkunder
 • Ønskelig med erfaring fra relevante bransjer som olje & gass, energi eller havbruk
 • Erfaring fra gjennomføring av større prosjekt
 • Evne til å lese tekniske tegninger og vurdere omfang og kompleksitet for vårt verksted og designhus
 • Evne til gjøre overordnede vurderinger av konsepter med hensyn til omfang og kompleksitet for vårt verksted og designhus
 • Erfaring fra å arbeide under rammebetingelser som endrer seg. For eksempel forstå hva fokus på bærekraft betyr for markedsutviklingen og vår virksomhet
Personlige egenskaper​
 • Dyktig relasjonsbygger både internt og eksternt
 • Evne til å inspirere og motivere omgivelsene
 • Evne til å arbeide både strategisk og mot enkelt prosjekter
 • Selvgående, tillitsfull og strukturert, med evne til å arbeide selvstendig og organisere egen hverdag
 • Evne til å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til kunder og samarbeidspartnere
 • Fleksibel, handlekraftig og sterkt pågangsmot
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk

Vi tilbyr

 • Selvstendig stilling med utfordrende og varierte oppgaver
 • Frihet og tillit innenfor avtalte rammer
 • En solid arbeidsgiver
 • Hyggelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Arbeidssted
J.M. Uglandsvei 14, Grimstad

Du finner link til å søke på stillingen her