Deadline:
29.02.2020

PROSJEKTPLANLEGGER

PROSJEKTPLANLEGGER
AS Nymo er en godt etablert bedrift i JJ Uglandselskapene med hovedkontor i Grimstad

Vi har i senere år satset tungt på innovasjon og har skapt et fremtidsrettet arbeidsmiljø.
Vi har utviklet en digital integrert prosjektgjennomføringsmodell, automatisert vår produksjonslinje og har ambisjoner om å utvikle oss videre, også innen nye spennende markedsområder.
Nymo har lange tradisjoner for å drive prosjekter for krevende kunder. For å fortsette å levere på tid og kvalitet trenger vi flere kloke hoder med på laget som samhandler, er ryddig og ser muligheter for forbedring. Prosjektplan og metoden er senteret i Nymos digitale prosjektgjennomføringsmodell.
 
Arbeidsoppgaver til en prosjektplanlegger
 • I samarbeid med prosjektleder, engineering-, innkjøp- og ulike fabrikasjonspersonell skal planlegger utarbeide og kontinuerlig justere planer tilpasset alle faser i prosjektgjennomføringen
 • Overlevere ukentlige planer og planrapporter til alle disipliner i prosjektet
 • Følge opp at arbeidsunderlag blir klart
 • Sende ut arbeidsunderlag for fabrikasjon (level 5) 
 • Lede «IPG-møter» (tavleplanleggingsmøter) i prosjektet
 • Lede- og sikre fremdrift i metodearbeid
 • Sikre korrekt rapportering av prosjektets overordnede status til kunde og prosjektleder/Nymos ledelse
 • Gi aktiv støtte til prosjektgruppen
 • Søke kontinuerlig å forbedre og forenkle bygge/produksjonsmetoder
 • Ta med erfaringer fra prosjekt og være en pådriver for kontinuerlig forbedring i prosjektmetode og -prosess
 • Andre oppgaver utover dette må også forventes
Ønskede kvalifikasjoner til en prosjektplanlegger
 • En god teambygger i prosjektorganisasjonen
 • Kunne gjøre planen god gjennom en proaktiv samhandling og forståelse av ulike fagkompetanser
 • God datateknisk forståelse
 • God teknisk forståelse
 • God kompetanse på planleggingsprosessen
 • Erfaring fra prosjektgjennomføring
 • Inngående kjennskap til PrimaVera eller annet planverktøy er en fordel
Ønsket utdanning
 • Det er ønskelig med teknisk utdanning som fagbrev og/eller teknisk fagskole
 • Og/eller Bachelor- eller Mastergrad i relevante tekniske studier
 • Særlig relevant erfaring vil kunne veie opp for manglende formell kompetanse
Ønskede egenskaper til en prosjektplanlegger
 • Må like å ta ansvar og kunne delegere oppgaver
 • Like å sette seg inn i nye tema og problemstillinger
 • Ha gode samarbeidsevner innad i avdelingen og på tvers av avdelinger
 • Arbeide selvstendig
 • Er systematisk og strukturert
 • Evne til å kommunisere effektivt med alle ledd i prosjekt
Språk
 • Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • Et godt og til tider hektisk arbeidsmiljø med interessante arbeidsoppgaver
 • Selvstendige oppgaver med stort faglig ansvar
 • Varierte arbeidsoppgaver og påvirkningskraft på bedriftens videre utvikling
Arbeidsted er Grimstad, Eydehavn og/eller Fjære. Hele søkeprosessen vil bli behandlet konfidensielt.
 
Har du spørsmål, ta kontakt med Tommy L Schartner mob. 971 35 777 og mailadresse scharto@nymo.no eller til Andreas Gjermundsen mob. 926 07 461 og mailadresse gjerman@nymo.no
 
Send en skriftlig søknad og CV til apply@nymo.no. Søknader blir behandlet fortløpende. Siste frist er 29.02.20.