Deadline:
14.02.2020

SENIOR STRUCTURAL ENGINEER

SENIOR STRUCTURAL ENGINEER

AS Nymo er en godt etablert bedrift i JJ Uglandselskapene med hovedkontor i Grimstad.
Vi har i senere år satset tungt på innovasjon og har skapt et fremtidsrettet arbeidsmiljø. Vi har utviklet en digital integrert prosjektgjennomføringsmodell, automatisert vår produksjonslinje og har ambisjoner om å utvikle oss videre, også innen nye spennende markedsområder.
For å styrke vår Engineeringsavdeling søker vi deg som har bred erfaring og som er på vei oppover.

Du må kunne:
• Utarbeide design/tekniske løsninger og styrkeberegninger av hovedstruktur til offshore moduler, sjøsikringsrammer,
   undervannsstrukturer, utstyrsfundamenter o.l. iht. regelverk, nasjonale/internasjonale standarder og krav fra kunde
• Levere teknisk underlag iht. interne krav, kundekrav og spesifikasjoner
• Presentere design i 3D modell for multidisiplin koordinering, og etablere effektive fabrikasjons- og installasjonsmetoder
• Samhandle med andre disipliner internt i prosjekt for å finne sikre, gode og kostnadseffektive løsninger, og koordinere
   leveranser
• Lede prosjektaktiviteter av ulikt omfang og ulik kompleksitet

Du vil få:
• Overordnet ansvar for å innfri tidskrav/planer for fremdrift i prosjekter
• Begrenset personalansvar i prosjekter

Du må ha:
• Bachelor- eller Mastergrad i bygg- eller mekaniske fag
• God forståelse for statikk og vanlige strukturberegningsmetoder
• Min. 8 års relevant erfaring fra strukturfaget i offshore prosjekter
• Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline prosjekter med ansvar for strukturleveranser
• Erfaring med marine operasjoner
• Erfaring fra engineering i EPC-prosjekter og med å jobbe i tett dialog med fabrikasjonsmiljø
• Bred strukturbakgrunn med erfaring fra flere ulike typer prosjekter innen strukturdisiplinen
• Multidisiplin forståelse
• Godt kjennskap til bruk av ramme- og FEM-analyseverktøy (f.eks. STAAD og ANSYS), og det er en fordel med kjennskap
   til Tekla/E3D/AutoCad
• Utpreget gjennomførings- og implementeringsevne
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Gode lederegenskaper
• Proaktiv holdning og atferd mot å nå bedriftens og avdelings strategiske mål

Vårt krav til dine språkkunnskaper:
• All formell kommunikasjon skjer normalt på engelsk. Vi krever derfor gode evner til å presentere rapporter, forespørsler og tekniske problemstillinger på engelsk

Vi ønsker at du kan starte i jobben snarest mulig.
Vi kan tilby den rette personen for denne stillingen en fast ansettelse.
Arbeidssted: Fast stasjonert i Grimstad, men sporadisk arbeid ved våre avdelinger på Fjære og Eydehavn må påregnes.

Skriftlig søknad skal du sende til apply@nymo.no og den må inneholde:
• Oppdatert CV og vitnemål
• Relevante attester
• To referanser inkl. kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Disiplinleder Struktur Reidar A. Tønnessen, tlf. 95 93 11 77